Aktivnosti

Svet za radiodifuzijo izvaja tudi nekatere stalne aktivnosti.

S predstavniki izdajateljev ter drugih akterjev na trgu je oblikoval dve delovni skupini, ki se ukvarjata z aktualnimi vprašanji s področja radia oziroma televizije.

Svet za radiodifuzijo si tudi aktivno prizadeva za razvoj digitalnega radia.