Dogodek

11. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 28. 3. 2023, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

 1. Določitev dnevnega reda 11. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Predlog pogojev in meril za izbiro ponudb na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2023/1 – v predhodno mnenje
 4. Vloga samostojnega podjetnika MOJ RADIO, Boris Sušin s.p. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program MojRadio – v predhodno mnenje
 5. Vloga fizične osebe za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe RADIO OBALA d.o.o., izdajateljice radijskih programov Radio Energija in Super Radio  – v predhodno mnenje
 6. Vloga pravne osebe VEČ KOT RADIO d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe RADIO CAPRIS d.o.o., izdajateljice radijskega programa Radio Capris  – v predhodno mnenje
 7. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
 8. Načrtovanje dela in sredstev Sveta ter priprava letnega poročila - obravnava
 9. Razno
   

Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.