Dogodek

15. redna seja se je odvila v četrtek, 26. julija, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev Zapisnika 14. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
  3. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Koprom in Sečovljami – v soglasje
  4. Vloga Zavoda za kulturo Bled za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Bled TV – v predhodno mnenje
  5. Letno poročilo oziroma ocena stanja Sveta na področju radiodifuzije - obravnava
  6. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.