Dogodek

16. redna seja se je odvila v četrtek, 30. avgusta 2018, ob 16.00 uri.

Predlagani dnevni red seje: 

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev Zapisnika 15. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
  3. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava
  4. Letno poročilo oziroma ocena stanja Sveta na področju radiodifuzije - obravnava
  5. Razno
     

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.