Dogodek

21. redna seja se je odvila v četrtek, 17. januarja 2019, ob 16.00 uri.

Predlagani dnevni red seje:

1.    Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem

2.    Potrditev zapisnika 20. redne seje Sveta – predlog v sprejem

3.    Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava

4.    Problematika netočnega poročanja v radiodifuznih medijih – obravnava

5.    Vloga RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajno točko Loški  Potok na  frekvenci 89,4 MHz – v predhodno mnenje

6.    Razno

Celoten sklic je dostopen na tej povezavi.