Dogodek

22. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 21. februarja 2019 ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnavaPoziv Ministrstva za javno upravo za predložitev predlogov v okviru priprave ZEKom-2 – obravnava
  4. Obvestilo zainteresirani javnosti o dostopnosti podatkov o prostih radijskih frekvencah za analogno zvokovno radiodifuzijo – predlog v sprejem
  5. Sklep Vlade RS o sprejemu seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – seznanitev
  6. Obravnava letnega poročila Sveta v Državnem zboru – poročilo predsednika
  7. Delovna skupina Sveta za področje televizije - obravnava
  8. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.