Dogodek

23. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 28. 3. 2019, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava
  4. Poziv Ministrstva za javno upravo za predložitev predlogov v okviru priprave ZEKom-2 – obravnava
  5. Obravnava letnega poročila Sveta v Državnem zboru – seznanitev
  6. Delovna skupina Sveta za področje televizije – obravnava
  7. Vloga RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajno točko Drežnica na  frekvenci 103,0 MHz – v predhodno mnenje
  8. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije – obravnava
  9. Pogoji in merila za javni razpis za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije – v soglasje
  10. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.