Dogodek

3. redna seja Sveta za radiodifuzijo se bo odvila v torek, 26. 7. 2022, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 3. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe POP TV d.o.o. Ljubljana za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program ASTRA – v predhodno mnenje
  4. Odvzem statusa regionalnega programa posebnega pomena izdajateljici radijskega programa Radio Aktual Kum - v predhodno mnenje
  5. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije – v soglasje
  6. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  7. Razno

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Zainteresirane nevabljene osebe lahko interes za udeležbo izrazijo s predhodno najavo najkasneje do vključno ponedeljka, 25. julija 2022 (do konca dneva) na elektronski naslov srdf.box@akos-rs.si. Najavljene osebe bodo 26. julija do 12. ure preko elektronske pošte obveščene, ali se seje lahko udeležijo ter pod kakšnimi pogoji. Svet si pri tem pridržuje pravico deloma ali v celoti omejiti navzočnost predstavnikov zainteresirane javnosti na sami seji, ter določiti morebitne prednostne kriterije za udeležbo (prednost bodo predvidoma dobile osebe, ki jih vsebinska obravnava pri posamezni točki dnevnega reda neposredno zadeva). Zainteresirane nevabljene osebe, prisotne na seji, ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta.