Dogodek

5. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 27. 9. 2022, ob 16. uri.


Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 5. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude zainteresirane javnosti - obravnava
  4. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 - obravnava
  5. Vloga družbe Arena Sport d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program ARENA SPORT PREMIUM 2 – v predhodno mnenje
  6. Vloga Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Studio Bistrica – v predhodno mnenje
  7. Odvzem statusa regionalnega programa posebnega pomena izdajateljici radijskega programa RADIO KRANJ – GORENJSKI MEGASRČEK - v predhodno mnenje
  8. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  9. Razno


Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.