Dogodek

8. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 22. 12. 2022, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 8. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude zainteresirane javnosti – obravnava
  4. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1 – obravnava
  5. Vloga fizične osebe za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe RADIO OBALA d.o.o., izdajateljice radijskih programov RADIO ENERGIJA in SUPER RADIO  – v predhodno mnenje
  6. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  7. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.