Svet za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo obvešča zainteresirano javnost, da namerava v maju 2023 organizirati javni posvet na temo seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos. Posvet bo namenjen predstavitvi pogledov na to, kakšen je namen seznama in kateri dogodki bi morali biti uvrščeni nanj, ter obravnavi drugih relevantnih tem, povezanih s seznamom.

Svet vabi vse deležnike, ki jih seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos kakorkoli zadeva, predvsem televizijske izdajatelje, organizatorje pomembnejših dogodkov, imetnike pravic za prenose pomembnejših dogodkov, druge deležnike z relevantnih trgov, uradne organe in telesa, športne zveze, predstavnike javnosti in druge zadevne deležnike, da se napovedanega posveta udeležijo. Točen datum posveta bo objavljen naknadno.

Svet vse zadevne deležnike vabi, da svojo udeležbo na posvetu napovedo vnaprej ter hkrati Svetu posredujejo svoja morebitna  stališča, pripombe, predloge in vprašanja. Vsa sporočila lahko naslovite na elektronski naslov: srdf.box@akos-rs.si.

Svet izrecno opozarja, da je posvet prvenstveno namenjen predstavnikom zadevnih deležnikov, ne pa tudi splošni javnosti, zato bo udeležba na posvetu predvidoma omejena na določeno število predstavnikov zadevnih deležnikov.

Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana
T: (0)1 583 63 00 | E: srdf.box@akos-rs.si | www.srdf.si | Facebook
Odjava od novic