SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 10. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

10. seja Sveta za radiodifuzijo

                Številka: 0012-95/2007-1

                Ljubljana, 20. avgust 2007 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

10. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 28. avgusta 2007 ob 16.00 uri na Oddajnem centru RTV Slovenija na Kumu

  

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d: 

 

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta za radiodifuzijo

2. Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta

3. Skupno poročilo o opravljenih strokovnih nadzorih v obdobju od 2004 do danes

4. Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah:

-       Murska Sobota 97,6 MHz

-       Vogel 98,5 MHz

-       Kranjska Gora 93,3 MHz

-       Gornja Radgona 107,7 MHZ

5. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb:

-       Šentjane 107,9 MHz

6. Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje:

-       ATM Elektronik, d.o.o., za televizijski program ATM TV Kranjska Gora

-       TELEFILM Silvo Lešnik, s.p., za televizijski program TELEVAL

-       Fikret Zukanović s.p., za radijski program Radio Diamant

-       B.& B. Belna , d.o.o., za radijski program Radio Pohorje

-       Radio Tednik Ptuj, d.o.o., za radijski program Radio IN

-       KTV MEDVODE, zavod, za televizijski program TELEVIZIJA MEDVODE

-       Rajko Orel, s.p., za radijski program Radio Kras

-       Studio Moderna, d.o.o., za televizijski program Top Shop TV

7. Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na oddajni točki:

-       Klanec 96,3 MHz

8. Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik 

 

 

 

Vabljeni:

-       člani SRDF

-       g. Tomaž Simonič, APEK

-       g. Miha Krišelj, APEK

-       ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK

-       g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 87, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji