SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 11. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

11. seja Sveta za radiodifuzijo

 

 

 

                Številka: 0012-109/2007-1

                Ljubljana, 15. oktober 2007 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

 

s k l i c u j e m

 

 

11. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 23. oktobra 2007 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

 

Predlagam naslednji              

 

d n e v n i     r e d:

 

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2. Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3. Odgovor na dopis Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, št. 3816-27/2007/1 z dne 31.08.2007

 

4.  Finančni načrt SRDF 2008 – predlog Agencije

 

5. Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah:

-       Mozirje 98,3 MHz in Velenje 105,0 MHz

 

6. Javni razpis za dodelitev pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije – ocenjevanje ponudb

 

7. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb:

-       Kranj 96,8 MHz;

-       Cerknica 100,4 MHz;

-       Kambreško 89,1 MHz,

-       Hrvatini 102,4 MHz

-       Mežakla 92,1MHz

-       Ljubljana 3 99,5 MHz

 

 

8. Vloge za izdajo oziroma prenos dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje:

-       Kočevski val, d.o.o. za radijski program Kočevski val

-       Zveza Romov Slovenije, za radijski program Radio Romic

-       Podjetje za informiranje, d.d, radijski program Radio Murski val

 

 

9. Poročilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status programa posebnega pomena:

-       radijski program Mariborski Radio Štirent – MARŠ, izdajatelj Zavod Mariborski Radio Študent - MARŠ

-       radijski program Alpski val, izdajatelj Radio Kobarid, d.o.o.

-       radijski program Radio Murski val, izdajatelj Radio Murski val, d.o.o.

 

10. Vloga za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa – v predhodno mnenje:

-       Lisac Roman, Vandotova 7, 1000 Ljubljana za pridobitev deleža v premoženju družbe ASPN, d.o.o., Vojkova 49, 1000 Ljubljana

 

11. Javni razpisi – obvestila o zaključku:

-       Ptuj92,3MHz

-       Vuzenica K36,

-       Malič Laško  K08

-       Meljski hrib 101,3 MHz

 

12. Sekretarstvo

 

13. Razno

 

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-       člani SRDF

-       g. Tomaž Simonič, APEK

-       g. Miha Krišelj, APEK

-       ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK

-       g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87.

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 87, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji