SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Aktualno / Javna razgrnitev
 
 
 

Javna razgrnitev

Objavljamo Strokovne podlage in strateške usmeritve Sveta za radiodifuzijo RS pri določanju pogojev in meril pri podeljevanju preostalih radijskih frekvenc na javnih razpisih, ki vsebujejo tudi osnutek pogojev in meril za javni razpis za lokalne radijske postaje (dostopno tukaj) in Analizo radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti za njen razvoj, ki predstavlja strateške usmeritve Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS za podeljevanje radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo (dostopno tukaj).

SRDF in AKOS sta se odločila vso javnost, ki je vključena v razvoj zvokovne radiodifuzije povabiti k podaji morebitnih pripomb, komentarjev in predlogov za spremembo objavljenih dokumentov do vključno 1. julija 2014 do 16. ure.

Le-te lahko pošljete po elektronski pošti na naslova: Svet za radiodifuzijo RS, sekretar Sveta: rbrglez.srdf@yahoo.com in Agencija za komunikacijska omrežja RS: teja.antoncic@akos-rs.si.

Svet za radiodifuzijo RS se bo na podlagi kritične presoje morebitno prispelih pripomb in predlogov s strani zainteresirane javnosti odločil ali in kako jih bo vključil v končno besedilo dokumenta Pogoji in merila Sveta za radiodifuzijo za javni razpis za lokalne radijske postaje.

 


 

 

 

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji