SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Aktivnosti / Priporočila glede predvajanja televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti
 
 
 

Priporočila glede predvajanja televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti

Ljubljana, 02.07.2003

Parental guidance (PG) je nabor znakov, s katerimi televizijske hiše po svetu označujejo programske vsebine glede na primernost za ogled otrok in mladoletnikov. Gre za sistem označevanja, ki staršem služi kot vodilo pri izbiri programskih vsebin za otroke. Slovenija se državam z usmeritvami za starše pridružuje v začetku poletja 2003.

 

KAJ OBSEGA PROJEKT OZNAČEVANJA?

Označevanje je kombinacija pravne podlage in samoregulativnega dokumenta, ki ga je Svet za radiodifuzijo v sodelovanju s petimi izdajatelji TV programov (Kanal A, POP TV, TV Pika, TV Slovenija in TV3) izoblikoval na pravni podlagi in podpisal 2. 7. 2003. Dogovor določa glavne smernice glede zaščite otrok in mladoletnikov, vsebuje pa tudi enotno vizualno podobo znakov (trikotnika za programske vsebine, priporočljive za ogled otrok in mladoletnikov do 15. leta starosti v prisotnosti staršev ali starejših oseb ter kroga za programske vsebine, ki niso primerne za ogled otrok in mladoletnikov do 15. leta starosti).

 

KAJ O ZAŠČITI OTROK IN MLADOLETNIKOV PRAVI ZAKON?

Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01) v zvezi z zaščito otrok in mladoletnikov pred vsebinami oddaj, ki bi jim lahko škodovale, v 84. členu določa naslednje programske omejitve:

     (1) Televizijski programi ne smejo predvajati prizorov neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali
           drugih oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov.
     (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko ob upoštevanju osnovnih estetskih in moralnih kriterijev, ki
           jih sprejme izdajatelj v skladu z načelom objektivnega poročanja o resničnih dogodkih, prikazujejo prizori
           nasilja v poročilih in aktualno-informativnih oddajah.
     (3) Ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjih odstavkov lahko televizijski programi od 24. do 5. ure predvajajo tudi
           programske vsebine, ki vsebujejo prizore nasilja in erotike.
     (4) Programske vsebine iz prejšnjega odstavka morajo biti jasno in razumljivo označene z vizualnim simbolom,
           pred začetkom njihovega predvajanja pa mora biti objavljeno akustično in vizualno opozorilo, da niso primerne
           za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti.

 

Evropska konvencija o čezmejni televiziji (Ur. l. RS, št. 18/99) v 7. členu v okviru odgovornosti izdajateljev televizijskih programov med drugim zahteva, da:

     (2) Sestavine programov še zlasti ne smejo:
           a) biti nespodobne in zlasti ne vsebovati pornografije;
           b) po nepotrebnem poudarjati nasilja ali morebiti vzbujati rasnega sovraštva.
     (3) Nobene sestavine programov, ki bi lahko škodljivo vplivale na telesni, duševni ali moralni razvoj otrok
           in mladostnikov, ne smejo biti uvrščene v program takrat, ko jih zaradi časa oddajanja ali sprejemanja
           verjetno lahko gledajo.

 

KAJ JE ZAPISANO V DOGOVORU?

Dogovor glede predvajanja televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike je samoregualcijski dokument, kar pomeni, da so se podpisniki prostovoljno dogovorili o njegovi vsebini in se s podpisom zavezali, da ga bodo spoštovali. Dogovor vsebuje osem točk, osem vsebinskih sklopov, ki nadgrajujejo zakonska določila. Izdajatelji programov se zavezujejo, da bodo posebno pozornost namenili izboru programskih vsebin v času, ko televizijo gleda največ otrok in mladoletnikov, pa tudi sicer ne bodo predvajali programskih vsebin, ki niso sprejemljive za splošno občinstvo, vključujoč otroke. Vse programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta, bodo označili z ustreznim simbolom - krogcem, medtem ko bodo vsebine, ki vsebujejo škodljive elemente (nasilje, erotični prizori, zlorabo alkohola in drog, strah, diskriminacijo) in so za otroke in mladoletnike primerne samo, če televizijo gledajo v spremstvu staršev ali starejših oseb, ki jim lahko podajo razlago prizorov, označili s trikotnikom. Posebna pozornost bo namenjena tudi napovednikom filmov in oddaj, ki sicer ne bodo označeni s simboloma, bodo pa prilagojeni času predvajanja. V primeru nespoštovanja določil Dogovora glede predvajanja TV vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike in v primeru pritožb glede vrste označitve bodo o tem razpravljali podpisniki dogovora, če bo SRDF ocenil, da je obravnava potrebna.

 

KAKŠNA JE VIZUALNA PODOBA PROJEKTA?

Projekt je tudi glede vizualne podobe plod dogovora med udeleženci v projektu. Izbrana znaka – krogec in trikotnik – imata enotno podobo tako v elektronskih kot v tiskanih medijih. Poleg pojavljanja na televizijskih ekranih bosta namreč dodana tudi v programskih sporedih časopisov in revij, kar bo staršem omogočilo predhodno odločanje o izboru vsebin za ogled.

Uvajanje znakov v TV programih bodo v predhodnem obdobju (poletje 2003) spremljale štiri animacije, ki bodo na simbolni ravni pojasnile pomen trikotnika in kroga.

 

Oblikovna zasnova in izvedba je delo priznanega slovenskega oblikovalca Dušana Kastelica.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji