SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Aktivnosti / Smernice za pripravo etičnih in estetskih meril izdajateljev televizijskih programov za predvajanje programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti
 
 
 

Smernice za pripravo etičnih in estetskih meril izdajateljev televizijskih programov za predvajanje programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti

Svet za radiodifuzijo je na svoji 46. seji dne 02.10.2006 na podlagi tretjega odstavka 44. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 60/06 - ZMed-A) sprejel smernice za pripravo internih etičnih in estetskih meril izdajateljev televizijskih programov za predvajanje programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti.

Zakon o medijih (Uradni list RS, št.: 110/06 - UPB1) v 84. členu namreč določa obveznost izdajateljev televizijskih programov, da sami s svojimi javno dostopnimi internimi pravili (etičnimi kodeksi) vnaprej določijo estetska in etična merila za prikazovanje informativnih in izobraževalnih oddaj ter umetniških avdiovizualnih del, ki vključujejo prizore nasilja ali seksualnosti.

Kopijo svojih internih pravil morajo izdajatelji poslati pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo v 15 dneh od njihovega sprejetja, vsako leto pa morajo izdajatelji do konca februarja poslati pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo tudi poročilo o izvajanju internih pravil.

Kot določa drugi odstavek 44. člena Zmed-A so bili izdajatelji televizijskih programov dolžni sprejeti in objaviti interna pravila v roku šestih mesecev od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, to je do 24. 12.2006.

Smernice za vsebinsko oblikovanje internih etičnih in estetskih pravil (kodeksov) izdajateljev televizijskih programov - strokovne podlage

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji