SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Javni posvet Sveta za radiodifuzijo v zvezi s problematiko radijskih mrež v Republiki Sloveniji / Svet za radiodifuzijo odgovarja na prejete odzive ob začetku delovanja omrežja multipleks C
 
 
 

Svet za radiodifuzijo odgovarja na prejete odzive ob začetku delovanja omrežja multipleks C

Svet za radiodifuzijo (Svet) je na svoji 18. redni seji, 22. oktobra 2013, obravnaval številne prejete odzive javnosti ter stališče Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS (Agencija) v zvezi z izredno situacijo, ki je nastala ob začetku oddajanja omrežja multipleks C, in težavah dela uporabnikov pri sprejemu komercialnih televizijskih programov na posameznih območjih Republike Slovenije, ki so z dnem 14. oktobrom 2013 iz omrežja multipleks A prešli na omrežje multipleks C.

Svet je zaradi tovrstnih odzivov prizadetih uporabnikov in nekaterih izdajateljev komercialnih televizijskih programov izrazil svojo zaskrbljenost nad trenutno situacijo in od Agencije zahteval pojasnilo. Svet je od Agencije pridobil zagotovilo, da je takšna situacija sprejema komercialnih televizijskih programov ob zahodni meji Republike Slovenije posledica motenj italijanskih postaj, ki oddajajo na frekvencah, ki so bile dodeljene Republiki Sloveniji, in se trenutnih težav ni dalo odpraviti niti s predhodno predvidenim povečanjem moči oddajnika. Posledično tovrstna dejanja italijanskih izdajateljev medijev in operaterjev predstavljajo trenutno največji problem motenj sprejema komercialnih televizijskih programov na naši zahodni meji. Agencija je pojasnila, da je v postopku intenzivnega reševanja nastalih težav. V naslednjih dneh bodo namreč izdane odločbe o dodelitvi dodatnih radijskih frekvenc, torej za obratovanje oddajnikov na drugem kanalu, ki bodo tamkajšnjim prebivalcem omogočile sprejem komercialnih televizijskih programov, ki jih sedaj ni možno gledati (o tem bodo gledalci teh prizadetih območij v naslednjih dneh tudi obveščeni). Na ta način bo v celoti postalo operativno drugo omrežje multipleks C s predvideno 96 % nacionalno pokritostjo. Svet je pridobil pojasnilo Agencije, da je sicer manjša stopnja pokritosti omrežja multipleks C odraz teženj po cenovno ugodnejšem omrežju z nacionalnim pokrivanjem, kar je Agencija predhodno ugotovila z izvedeno analizo pred uvedbo javnega razpisa. Z odstotkom pokritosti so bili po trditvah Agencije seznanjeni tako operater omrežja kot tudi izdajatelji televizijskih programov, ki so se s takšno pokritostjo strinjali.

Za tisti del Republike Slovenije, ki ga omrežje multipleks C pokriva, pa gledalci vseeno ne vidijo komercialnih televizijskih programov, Svet predlaga, da se prizadeti obrnejo na operaterja omrežja oziroma izdajatelje medijev ali pa poskusijo zamenjati obstoječo anteno (sobna, strešna), saj večinoma velja, da kakovostnejši sprejem signala zagotavlja zunanja, strešna antena (pri čemer velja še opozorilo, da ob morebitni uporabi ojačevalnika signal ne bo kakovostnejši, v kolikor antena signala sploh ni sprejela).

Za tisti del Republike Slovenije, ki ga omrežje multipleks C ne pokriva (tj. 4 %), obstaja za izdajatelje televizijskih programov možnost, da v dogovoru z operaterjem omrežja pokritost omrežja razširijo na celotno ozemlje Republike Slovenije, ob posledično višjih finančnih stroških gostovanja (to možnost namreč predvidevajo tudi razpisni pogoji na javnem razpisu). Medtem ko se prizadeti gledalci teh območij lahko obrnejo neposredno na medijske hiše, ki odločajo o postavitvi dodatnih oddajnikov, ki bi omogočili sprejem njihovih programov tudi na teh območjih oziroma poskusijo z drugo možnostjo sprejema televizijskih programov (kabel, satelit, internet, IPTV).

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji