Obvestilo o roku za podajo pripomb na osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos

Svet za radiodifuzijo obvešča zainteresirano javnost, da pripombe na prvi osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, podajo do 12. 6. 2023.

Več o tem

13. redna seja Sveta za radiodifuzijo

Na spodnji povezavi lahko najdete informacije v zvezi s 13. redno sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo 30. 5. 2023.

13. redna seja

Zapisnik 12. redne seje Sveta za radiodifuzijo

Na spodnji povezavi lahko najdete zapisnik 12. redne seje Sveta za radiodifuzijo.

zapisnik 12. seje

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice