Odsotnost in 27. redna seja Sveta za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je na 26. redni seji 20. 6. 2019 sprejel sklep, da v času od 21. 6. 2019 do 22. 7. 2019 ne bo posloval, ker v tem času zaradi odsotnosti večine članov ne bo mogel veljavno odločati. 

Naslednja, 27. redna seja, bo v četrtek, 25. 7. 2019.

Predhodna seja

Zapisnik 25. redne seje Sveta za radiodifuzijo

Na tem mestu lahko najdete zapisnik 25. redne seje Sveta, ki je bila 23. maja 2019.

celotna novica

Letno poročilo za obdobje 2017/2018

Svet za radiodifuzijo objavlja letno poročilo za obdobje maj 2017 - september 2018.

Celotna novica

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice