Osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos

Svet je na svoji 5. izredni seji sprejel osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos ter vabi televizijske izdajatelje k podaji pripomb in predlogov. Več informacij na spodnji povezavi.

Sklep in osnutek seznama

57. redna seja Sveta za radiodifuzijo

57. redna seja Sveta za radiodifuzijo se bo odvila v četrtek, 20. 1. 2022.

Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi.

57. redna seja

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice