Letne počitnice Sveta za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo v obdobju od 31. 7. do vključno 17. 8. 2021 zaradi letnih počitnic ne deluje oziroma je delovanje bistveno zmanjšano. V tem času ni zagotovljena odzivnost preko komunikacijskih kanalov Sveta.

V primeru neodložljivih zadev vas prosimo, da se obrnete na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS.

52. redna seja Sveta za radiodifuzijo

52. redna seja Sveta za radiodifuzijo se bo predvidoma odvila 31. 8. 2021. Okvirno postavljen rok za dostavo gradiv za sejo je 23. 8. 2021 do 12. ure.

Za več informacij spremljajte novico na spodnji povezavi.

več o tem

Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020

Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020 je bilo na pristojnih delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta obravnavano 14. junija 2021.

Letno poročilo 2019/2020

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice