Zapisnik 8. redne seje Sveta za radiodifuzijo

Na spodnji povezavi lahko najdete zapisnik 8. redne seje Sveta za radiodifuzijo.

zapisnik 8. seje

Javni posvet - vabilo k sodelovanju

Svet za radiodifuzijo namerava v aprilu 2023 organizirati javni posvet na temo seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos. V zvezi s tem vabi deležnike, ki jih tema zadeva, k sodelovanju.

Več o tem

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice