Osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos

Svet za radiodifuzijo je na 11. redni seji sprejel osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos. V zvezi s tem vabi deležnike, ki jih tema zadeva, da do 28. 4. 2023 podajo pisne opredelitve glede osnutka.

Več o tem

Zapisnik 10. redne seje Sveta za radiodifuzijo

Na spodnji povezavi lahko najdete zapisnik 10. redne seje Sveta za radiodifuzijo.

zapisnik 10. seje

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice