Zapisnik 1. redne seje Sveta za radiodifuzijo

Na spodnji povezavi lahko najdete zapisnik 1. redne seje Sveta za radiodifuzijo.

zapisnik 1. seje

Nova sestava Sveta za radiodifuzijo

Z dnem 28. 4. 2022 se je začel mandat nove sestave Sveta za radiodifuzijo. Na konstitutivni prvi redni seji Sveta 23. 5. 2022 je bil za predsednika Sveta izvoljen dr. Jurij Franc Tasič. 

Več o tem

Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022

Svet za radiodifuzijo objavlja letno poročilo za obdobje 2021/2022.

Poročilo lahko najdete na spodnji povezavi.

Letno poročilo 2021/2022

O Svetu za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, imenovano s strani Državnega zbora, ki opravlja določene naloge, opredeljene v Zakonu o medijih in drugih zakonih.

Več o tem

Aktualno

Prijava na e-novice