Sestava

Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor RS. S Sklepom o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo  (Uradni list RS, št. 39/22) so bili 16. marca 2022 za mandatno dobo petih let, začenši z dnem 28. 4. 2022, imenovani:

dr. Jurij Franc TASIČ - predsednik
Gorazd ŠKRABAR - namestnik predsednika
Jernej MARKIČ
Ljubomir OBERSKI
Rok Felicijan PRISTOVŠEK
Igor VOVK
Matevž VRHOVŠEK