Delovna skupina za področje radia

Delovna skupina za področje radia je posvetovalno telo Sveta za radiodifuzijo, namenjeno obravnavi izpostavljenih tem na področju radijskega trga.

Člani skupine:

  • Aleš Lipičnik, predsednik Sveta in skupine
  • Leo Oblak, Infonet Media d.d.
  • Aleksander Žišt, Združenje neodvisnih radiev
  • Igor Škerlak, RGL d.o.o. Ljubljana
  • Miroslav Holbl, Radio City d.o.o.