Priporočila in mnenja

Na tem mestu bo Svet za radiodifuzijo objavil svoja priporočila in mnenja, za katera meni, da je z njihovo vsebino pomembno seznaniti strokovno ali širšo javnost.