Dogodek

1. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v ponedeljek, 23. 5. 2022, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, Ljubljana.

Potrjeni dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 1. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta - izvolitev članov volilne komisije, sprejem predlogov za mesto predsednika oziroma namestnika predsednika ter priprava kandidatne liste, tajno glasovanje
  3. Seznanitev z odprtimi zadevami ter primopredaja poslov in sredstev – obravnava
  4. Vloga fizične osebe za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju v izdajatelju televizijskih programov 1. Nova24TV, Prva TV, 2. Nova24TV in NOVA24, družbi NovaTV24.si d.d. – v predhodno mnenje
  5. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.