Dogodek

1. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 25. maja 2017, ob 16.00 uri.

Predlagani dnevni red seje:
1.    Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Sveta – predlog v sprejem

2.    Seznanitev članov Sveta z odprtimi zadevami s strani bivšega predsednika in člana Sveta dr. Dejana Jelovca, skupaj s prevzemom sredstev in primopredajo poslov.

3.    Seznanitev članov Sveta z odprtimi zadevami s strani AKOS.

4.    Razno.

Celoten sklic je dostopen na tej povezavi.