Dogodek

10. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 28. 2. 2023, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo (Stegne 7, Ljubljana).


Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 10. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava
  4. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  5. Načrtovanje dela in sredstev Sveta ter priprava letnega poročila - obravnava
  6. Razno
     

Celoten sklic je dostopen TUKAJ. Iz njega so razvidne tudi informacije v zvezi z možnostjo udeležbe.