Dogodek

12. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 25. 4. 2023, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga fizične osebe za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju gospodarske družbe RADIO OBALA d.o.o., izdajateljice radijskih programov Radio Energija in Super Radio  – v predhodno mnenje
  4. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  5. Predlog pogojev in meril za izbiro ponudb na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2023/1 – v predhodno mnenje
  6. Načrtovanje dela in sredstev Sveta ter priprava letnega poročila - obravnava
  7. Razno


Sklic seje je dostopen TUKAJ.