Dogodek

12. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 26. aprila 2018, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

 1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
 2. Zapisnik 11. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Šesti sestanek delovne skupine za področje radia – predlog v sprejem
 4. Vloga družbe DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov deleža izdajatelja RADIO KRKA Novo mesto, d.o.o. – v predhodno mnenje
 5. Vloga izdajatelja Radio 94 d.o.o. za pridobitev statusa lokalnega programa posebnega pomena za radijski program Radio 94 – v predhodno mnenje
 6. Vloga družbe PRO TV d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV4 – v predhodno mnenje
 7. Pridobitev deleža v družbi Pro Plus d.o.o. s strani Slovenia Broadband S.a.r.l. – obravnava
 8. Delovna skupina za področje televizije - obravnava
 9. Razno
   

Celoten sklic lahko najdete TUKAJ