Dogodek

13. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 30. 5. 2023, ob 16. uri, na sedežu Sveta, Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda 13. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju televizijske izdajateljice ARENA SPORT d.o.o. – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe Kanal A d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Kanal A – v predhodno mnenje
  5. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  6. Predlog pogojev in meril za izbiro ponudb na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2023/1 – v predhodno mnenje
  7. Prošnja za soglasje k pogojem in merilom za javni razpis za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije – v soglasje
  8. Načrtovanje dela in sredstev Sveta v letu 2024 - obravnava
  9. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2022/2023 – obravnava
  10. Razno

 

Sklic seje je dostopen TUKAJ.