Dogodek

14. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 20. 6. 2023, ob 16. uri, na sedežu Sveta, Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 14. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe BIDO, d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju radijske izdajateljice RADIO POHORJE d.o.o. – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe M2P, d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju televizijske izdajateljice TV IDEA – KANAL 10 d.o.o. – v predhodno mnenje
  5. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  6. Prošnja za soglasje k pogojem in merilom za javni razpis za podelitev dveh (2) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in dveh (2) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – v soglasje
  7. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2022/2023 – obravnava
  8. Predlog plana aktivnosti Sveta za radiodifuzijo za leto 2024 – obravnava
  9. Razno


Sklic seje je dostopen na TEJ POVEZAVI.