Dogodek

16. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 28. junija, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti: - pobuda Domates d.o.o. Portorož
  4. Predlogi sklepov z osmega sestanka delovne skupine za področje radia – predlog v sprejem
  5. Vabilo Združenju SAZAS – dodatna obravnava v zvezi s sklepom z 12. redne seje
  6. Obvestilo Ministrstva za kulturo o prenehanju oddajanja programov RTV Slovenija v SD tehniki – obravnava
  7. Vloga družbe R2 INVESTICIJE d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov deleža izdajatelja B. & B. Belna d.o.o. – v predhodno mnenje
  8. Vloga Zavoda za kulturo Bled za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Bled TV – v predhodno mnenje
  9. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ