Dogodek

15. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 25. 7. 2023, ob 16. uri. Seja bo predvidoma potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 15. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe BIDO, d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju radijske izdajateljice RADIO POHORJE d.o.o. – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe M2P, d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju televizijske izdajateljice TV IDEA – KANAL 10 d.o.o. – v predhodno mnenje
  5. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudbe, prispele na javni razpis za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije - obravnava
  6. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  7. Predlog plana aktivnosti Sveta za radiodifuzijo za leto 2024 – obravnava
  8. Razno


Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI.