Dogodek

16. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 22. 8. 2023, ob 16. uri. Seja bo predvidoma potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 16. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  4. Razno


Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI.