Dogodek

17. redna seja se je odvila v četrtek, 27. septembra 2018, ob 16.00 uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta in zapisnika 2. izredne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti - obravnava
  4. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske postaje – obravnava
  5. 112. člen Zakona o medijih - obravnava
  6. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.