Dogodek

18. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 24. 10. 2023, ob 16. uri. Seja bo predvidoma potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nastropju.

Predlagani dnevni red:

 1. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Potrditev dopolnjenega zapisnika 13. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 4. Vloga družbe NE SAMO RADIO d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju radijske izdajateljice HIT FM d.o.o. – v predhodno mnenje
 5. Vloga družbe KG GROUP d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju radijske izdajateljice Moj Radio, d.o.o. – v predhodno mnenje
 6. Vloga družbe G2M karton d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju radijske izdajateljice Moj Radio, d.o.o. – v predhodno mnenje
 7. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih za javni razpis za podelitev dveh (2) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in dveh (2) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije – obravnava
 8. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
 9. Razprava o digitalnem radiu in javni posvet o prihodnosti radia - obravnava
 10. Razno
   

Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI