Dogodek

18. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 16.00 uri.

Predlagani dnevni red seje:

 1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti: tožbe italijanskih radijskih postaj proti slovenskim izdajateljem
 4. Predlogi sklepov z devetega sestanka delovne skupine Sveta za področje radia – predlog v sprejem
 5. Vloga družbe NOVA24TV.si d.d. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program 2.NOVA24TV – v predhodno mnenje
 6. Vloga družbe Radio Center d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov deleža izdajatelja Radio Brezje d.o.o. – v predhodno mnenje
 7. Vloga družbe Radio 2 d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program EXTRA FM – v predhodno mnenje
 8. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
 9. Problematika lažnih novic v radiodifuznih medijih - obravnava
 10. Poročilo komisije o vsebinskem pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev petih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Koprom in Sečovljami – obravnava
 11. Predlog pogojev in meril za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije – v predhodno mnenje
 12. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.