Dogodek

2. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 29. junija 2017, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

 1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
 2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Vprašanja zainteresirane javnosti: - poziv za ukrepanje Adria Media d.o.o. - obravnava
 4. Poročilo o vsebinskem pregledu, izpolnjevanju pogojev in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev štirih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije – obravnava
 5. Vloga družbe RADIO PRO 1 d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Gorenjska; ENA GO – v predhodno mnenje
 6. Vloge družbe Radio Center d.o.o. za prenos dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe Balkan Ekspres, Pop Radio, Radio Center Zasavje, Radio Center Primorska in Radio Center Dolenjska -  v predhodno mnenje
 7. Vloga družbe TELE 59 d.o.o. – v stečaju za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program RTS – v predhodno mnenje
 8. Vloga družbe ANTENNA TV SL d.o.o. za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program PLANET TV 2 – v predhodno mnenje
 9. Javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – obravnava
 10. Predstavitev Srečanja MBT 2017 (Samo Šter) - predstavitev
 11. Razno. 
   

Celoten sklic lahko najdete TUKAJ