Dogodek

20. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 19. 12. 2023, ob 17. uri. Seja bo potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nastropju.

Predlagani dnevni red:

  1.     Določitev dnevnega reda 20. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  2.     Potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3.     Vloga družbe NE SAMO RADIO d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju radijske izdajateljice HIT FM d.o.o – v predhodno mnenje
  4.     Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
  5.     Razno

Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI