Dogodek

20. redna seja Sveta se je odvila 20. decembra 2018 ob 16.00 uri.

Predlagani dnevni red seje:

1.    Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem

2.    Potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta – predlog v sprejem

3.    Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava

4.    Letno poročilo oziroma ocena stanja Sveta na področju radiodifuzije - obravnava

5.    Razno

Celoten sklic seje je dostopen na tej povezavi.