Dogodek

21. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v ponedeljek, 29. 1. 2024, izjemoma ob 17. uri. Seja bo potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nastropju.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 21. redne seje Sveta – predlog v sprejem;
  2. Imenovanje nove sekretarke Sveta  – predlog v sprejem;
  3. Potrditev zapisnika 20. redne seje Sveta – predlog v sprejem;
  4. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava;
  5. Predlog novega Zakona o medijih (ZMed-1) – obravnava;
  6. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava;
  7. Razno.

Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI.