Dogodek

22. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v ponedeljek, 26. 2. 2024, ob 16. uri. Seja bo potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nastropju.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 22. redne seje Sveta – predlog v sprejem;
  2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Sveta – predlog v sprejem;
  3. Javni razpis za dodelitev frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo - splošni 2023/1 - obravnava;
  4. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava;
  5. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava;
  6. Razno.

Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI.