Dogodek

23. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek, 26. 3. 2024, ob 16. uri. Seja bo potekala v živo na sedežu Sveta, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nastropju.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda 23. redne seje Sveta – predlog v sprejem;
  2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Sveta – predlog v sprejem;
  3. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava;
  4. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava;
  5. Prejete Vloge za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa – v predhodno mnenje;
  6. Prejete vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje;
  7. Razno.

Sklic seje, ki vsebuje tudi navodila za prijavo, je dostopen na TEJ POVEZAVI.