Dogodek

26. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 20. 6. 2019, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava
  4. Delovna skupina Sveta za področje radia - obravnava
  5. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije – dodatna obravnava
  6. Vloga Mikrobit senzorika d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Murski Val – v predhodno mnenje
  7. Vloga za pridobitev statusa lokalnega programa posebnega pomena za radijski program Radio Krka s poročilom o analizi in mnenjem Ministrstva za kulturo – v predhodno mnenje
  8. Zahteva za objavo popravka objavljenega obvestila in stališče Sveta do odgovorov na novinarska vprašanja – obravnava
  9. Razno

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo je možna najkasneje do dneva seje do 14. ure in izključno preko spodnjega spletnega obrazca.


Prijava na dogodek

Polja označena z * so obvezna.