Dogodek

3. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 27. julija 2017, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

 1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
 2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Vprašanja zainteresirane javnosti: - poziv za ukrepanje v zadevi Media24 - obravnava
 4. Poročilo o vsebinskem pregledu, izpolnjevanju pogojev in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev štirih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije – obravnava
 5. Vloga družbe RADIO PRO 1 d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio 1 Gorenjska; ENA GO – v predhodno mnenje
 6. Vloge družbe Radio Center d.o.o. za prenos dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe Balkan Ekspres, Pop Radio, Radio Center Zasavje, Radio Center Primorska in Radio Center Dolenjska -  v predhodno mnenje
 7. Vloga družbe TELE 59 d.o.o. – v stečaju za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program RTS – v predhodno mnenje
 8. Vloga družbe TV Ljubljana d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Ljubljana TV – v predhodno mnenje
 9. Vloga družbe VPRAŠAJ d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TRŽIČ TV – v predhodno mnenje
 10. Javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – obravnava
 11. Dopis Ministrstva za kulturo v povezavi s pripravo predloga seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava
 12. Razno. 
   

Celoten sklic lahko najdete TUKAJ.