Dogodek

34. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 27. 2. 2020, ob 16. uri.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 33. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloge za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženjih izdajatelja radijskega programa Radio HIT, družbi HIT FM d.o.o., in izdajatelja radijskega programa Radio Capris, družbi Radio Capris d.o.o. – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe BML d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi B.&B. BELNA d.o.o. – v predhodno mnenje
  5. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane – v soglasje
  6. Vloga družbe NOVICE d.o.o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program Radio Rogla – v predhodno mnenje
  7. Razvoj digitalnega radia v Sloveniji – obravnava
  8. Obravnava letnega poročila Sveta za obdobje 2018/2019 v Državnem svetu – poročilo predsednika
  9. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava
  10. Razno

Celoten sklic je dostopek TUKAJ.

Prijava na sejo je možna najkasneje do dneva seje do 14. ure in izključno preko spodnjega spletnega obrazca.


Prijava na dogodek

Polja označena z * so obvezna.