Dogodek

36. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 23. 4. 2020. Seja se bo izvedla v obliki videokonference.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 35. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Predlogi ukrepov za obstoj izdajateljev v času gospodarske krize zaradi epidemije COVID-19 - obravnava
  4. Razno
     

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.