Dogodek

37. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 21. maja 2020. Seja se bo izvedla v obliki videokonference.

Predlagani dnevni red:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 36. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe – obravnava
  4. Oprostitev plačila storitev RTV signala po 102. členu ZIUZEOP - obravnava
  5. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.