Dogodek

38. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v ponedeljek, 15. junija 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 37. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe Prime Time Enterprise d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program FOLX TV, Slovenija – v predhodno mnenje
  4. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na ponovno uvedeni javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije – obravnava
  5. Obravnava letnega poročila Sveta za obdobje 2018/2019 v Državnem zboru – poročilo predsednika Sveta
  6. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.