Dogodek

39. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 30. julija 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 38. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Poročilo o analizi televizijskega programa Exodus TV glede izpolnjevanja pogoja za status nepridobitnega programa posebnega pomena – obravnava
  4. Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji – obravnava
  5. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane – obravnava
  6. Vloga družbe Visual Radio d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program AK TV – v predhodno mnenje
  7. Predlogi sprememb medijske zakonodaje - obravnava
  8. Razno

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.