Dogodek

4. redna seja Sveta za radiodifuzijo se je odvila v četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16. uri. 

Predlagani dnevni red seje: 

 1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
 2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje Sveta – predlog v sprejem
 3. Vprašanja in pobude zainteresirane javnosti: - dopis Zavoda za razvoj neodvisnega radia: Pregled radijskega trga po 10-ih letih oddajanja radijskih mrež
 4. Dopis Ministrstva za kulturo v povezavi s pripravo predloga seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava
 5. Vloga zavoda MOJKANAL za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program MOJKANAL – v predhodno mnenje
 6. Vloga družbe ANTENNA TV SL d.o.o. za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program PLANET PLUS – v predhodno mnenje
 7. Vloga DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega deleža gospodarske družbe RADIO KRKA Novo mesto, d.o.o. – v predhodno mnenje
 8. Javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – obravnava
 9. Razno. 
   

Celoten sklic seje lahko najdete TUKAJ