Dogodek

40. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 27. avgusta 2020.

Sklic seje bo na tem mestu dostopen po 17. avgustu 2020.