Dogodek

40. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 27. avgusta 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 39. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Vloga družbe Shoppster d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Shoppster TV – v predhodno mnenje
  4. Vloga družbe TV2 Média Csoport Zrt. za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskih programov Planet TV, Planet TV2, Planet Plus in Planet 24, družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o. – v predhodno mnenje
  5. Predlogi sprememb medijske zakonodaje - obravnava
  6. Razno

 

Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.