Dogodek

41. redna seja Sveta za radiodifuzijo bo v četrtek, 24. septembra 2020.

Predlagani dnevni red seje:

  1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
  2. Potrditev zapisnika 40. redne seje Sveta – predlog v sprejem
  3. Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) - obravnava
  4. Predlog pogojev in meril za javni razpis za podelitev petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 – v soglasje
  5. Razno


Celoten sklic je dostopen TUKAJ.

Prijava na sejo ni možna. Javnost bo o poteku seje obveščena na običajen način.